Khớp nối mềm cao su có tác dụng vận chuyển các lưu chất bên trong có sự chênh lệch về nhiệt độ và áp suất do có sự rung chấn của hệ thống ống dẫn tạo ra. Vì vậy người ta phải sử dụng khớp nối mềm cao su nhằm ……

Bẫy hơi đồng tiền đóng vai trò quan trọng trong hệ thống sử dụng hơi cung cấp nhiệt bởi vì nếu chúng gặp sự cố hư hỏng, toàn bộ hệ thống cung cấp hơi nhiệt phải ngừng hoạt động. Bẫy hơi có hai chu trình hoạt động đó là chu kỳ đóng giúp ngăn không…