b / Tag Archives: Van giảm áp hơi nóng GP-2000

Tag Archives: Van giảm áp hơi nóng GP-2000

Van giảm áp cho hơi nóng GP-1000 Yoshitake

Van giảm áp cho hơi nóng là loại van hoạt động theo cơ chế tự động, dưới hình thức vận hành bằng tay để điều chỉnh áp lực đầu ra theo mức cài đặt sử dụng. Khi đã lắp đặt xong van giảm áp dù áp lực, nhiệt độ đầu vào có thay ...

Xem Thêm