b / Tag Archives: Van giảm áp

Tag Archives: Van giảm áp

Van giảm áp nước

Van giảm áp nước

Van giảm áp nước được dùng điều chỉnh áp suất cho các thiết bị vận hành ổn định. Khi áp suất đầu vào cao hơn áp suất định mức thì điều chỉnh bởi các ống pilot để suất đầu ra một cách chính xác với giá trị đã mặc định trước đó. YOSHITAKE ...

Xem Thêm