b / Tag Archives: Dây tết chèn nắp nồi hơi

Tag Archives: Dây tết chèn nắp nồi hơi

Dây tết chèn làm kín trục bơm

Dây tết chèn làm kín trục bơm.

Dây tết chèn làm kín được sản xuất từ các nguyên liệu như Teflon, PTFE, Aramid, cotton, cacbon, graphite. Được sử dụng nhiều trong các trục bơm, nắp nồi hơi hay ty van. Tại các vị trí quay thường được đóng mở thường xuyên. Nên cần có dây tết làm kín nhằm ...

Xem Thêm