Bài viết mới nhất

Bẫy hơi đồng tiền

Bẫy hơi đồng tiền

Bẫy hơi đồng tiền có hai chu trình hoạt động đó là chu kỳ đóng giúp ngăn không cho hơi thất thoát ra môi trường bên ngoài và chu kỳ mở xả nước ngưng ra ngoài. Các sự cố hư hỏng của bẫy hơi đồng tiền.  Bẫy hơi đồng tiền ...

Xem Thêm

Van giảm áp hơi nóng giá rẻ

Van giảm áp hơi nóng

Van giảm áp hơi nóng giá rẻ có tác dụng ổn định áp suất đầu ra. Dùng để giảm áp suất từ áp suất cao xuống mức áp suất bằng hay thấp hơn  một con số đã được cài đặt sẵn. Khi áp suất đầu vào cao hơn mức giới ...

Xem Thêm

Van xả khí tự động giá rẻ

Van xả khí tự động giá rẻ dùng để tạo dòng chảy mạnh nhất trong các đường ống dẫn bằng cách phát hiện và xả lượng khí trong đường ống ra ngoài . Khi trong ống nước có lẫn chất khí làm giảm lượng dòng chảy thì van xả khí tự ...

Xem Thêm