b / Van giảm áp, Pressure Reducing, Valve Yoshitake Claval

Van giảm áp, Pressure Reducing, Valve Yoshitake Claval

Van giảm áp, Pressure Reducing, Valve Yoshitake Claval

Van giảm áp nước

Van giảm áp nước

Van giảm áp nước được dùng điều chỉnh áp suất cho các thiết bị vận hành ổn định. Khi áp suất đầu vào cao hơn áp suất định mức thì điều chỉnh bởi các ống pilot để suất đầu ra một cách chính xác với giá trị đã mặc định trước đó. YOSHITAKE ...

Xem Thêm

Van giảm áp cho hơi nóng GP-1000 Yoshitake

Van giảm áp cho hơi nóng là loại van hoạt động theo cơ chế tự động, dưới hình thức vận hành bằng tay để điều chỉnh áp lực đầu ra theo mức cài đặt sử dụng. Khi đã lắp đặt xong van giảm áp dù áp lực, nhiệt độ đầu vào có thay ...

Xem Thêm