b / Dây Tết Chèn, Compression Gland Packing James Walker

Dây Tết Chèn, Compression Gland Packing James Walker

Dây Tết Chèn James Walker làm kín cho trục quay, tịnh tiến máy bơm, ty van. Sử dụng trong môi trường khắc nghiệt hạt nhân, trong việc xử lý các sản phẩm ăn mòn.

Dây tết chèn làm kín trục bơm

Dây tết chèn làm kín trục bơm.

Dây tết chèn làm kín được sản xuất từ các nguyên liệu như Teflon, PTFE, Aramid, cotton, cacbon, graphite. Được sử dụng nhiều trong các trục bơm, nắp nồi hơi hay ty van. Tại các vị trí quay thường được đóng mở thường xuyên. Nên cần có dây tết làm kín nhằm ...

Xem Thêm