b / Bẫy Hơi, Steam Trap Yoshitake spirax sarco

Bẫy Hơi, Steam Trap Yoshitake spirax sarco

Bẫy hơi khi hoạt động đóng ngăn không cho hơi nước đi qua và xả nước ngưng ra ngoài môi trường, đó là chu kỳ mở để làm giảm tiêu tốn nhiên liệu cho hệ thống