Khám phá #1Toán lớp 5 trang 173 Ôn tập về biểu đồ – Phòng GDĐT Thoại Sơn

Hình ảnh bài: Toán lớp 5 trang 173 Ôn tập về biểu đồ – Phòng GD&ĐT Thoại Sơn

Video về: Toán lớp 5 trang 173 Giải tích hình – Phòng GD&ĐT Thoại Sơn

Wiki Toán lớp 5 trang 173 Nhận xét biểu đồ – Phòng GD&ĐT Thoại Sơn

Toán lớp 5 trang 173 Ôn tập về biểu đồ - Phòng GDĐT Thoại Sơn -

Để biểu thị số cây mà mỗi học sinh trong nhóm XANH đã trồng trong vườn trường, có thể dùng biểu đồ dưới đây:

Bài 1

Để cho biết mỗi học sinh trong nhóm XANH trồng được bao nhiêu cây trong vườn trường, có thể sử dụng biểu đồ dưới đây:

Bạn đang xem: Toán lớp 5 trang 173 Ôn Tập Sơ Đồ

Dựa vào biểu đồ này, hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Có bao nhiêu học sinh trồng cây? Hỏi mỗi học sinh trồng được bao nhiêu cây?

b) Ai trồng được ít cây nhất?

c) Ai trồng được nhiều cây hơn?

d) Ai trồng được nhiều cây hơn số phân?

e) Ai trồng được ít cây hơn Liên?

Giải pháp:

Nhìn vào đồ thị tìm số cây mỗi bạn trồng được, sau đó trả lời câu hỏi bài toán.

Giải thích thêm:

a) Có 5 học sinh trồng cây:

– Lan trồng được ba cây.

– Hoa gieo hai hạt.

– Liên trồng được 5 cây.

– Mẹ trồng được 8 cây.

Dũng trồng 4 cây.

b) Có thể trồng hoa bằng rất ít cây.

c) Mận trồng nhiều cây.

d) Bạn Liên, bạn Mai trồng nhiều cây hơn phân của bạn mình.

e) Lan, Hoa, Dung trồng được ít cây hơn Liên.

Bài 2

a) Điền vào chỗ trống trong bảng:

KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH LỚP 5A VỀ KẾT QUẢ

b) Dựa vào bảng trên, hãy vẽ các cột còn thiếu trên biểu đồ dưới đây:

KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH LỚP 5A VỀ KẾT QUẢ

Giải pháp:

Nhìn vào bảng cung cấp để biết cách ghi số lượng học sinh trong quá trình khảo sát, sau đó vẽ một biểu đồ tương ứng.

Giải thích thêm:

a) KẾT QUẢ HỌC SINH LỚP 5A

b) KẾT QUẢ HỌC SINH LỚP 5A

bài 3

Chọn chữ cái có câu trả lời đúng:

Biểu đồ dưới đây cho thấy kết quả của một cuộc khảo sát về sự quan tâm của học sinh đối với thể thao:

Học sinh quan tâm đến bóng đá có:

MỘT. \(5\) sinh viên

b. \(9\) sinh viên

C. \(25\) sinh viên

Đ. \(20\) sinh viên

Giải pháp:

Nhìn vào đồ thị ta thấy số học sinh thích đá bóng chiếm hơn nửa sân.

Ta tìm số học sinh bằng nửa số học sinh và chọn đáp án đúng.

Giải thích thêm:

Hình quạt cho thấy số học sinh thích đánh bóng rộng hơn nửa sân.

Một nửa số sinh viên có mã số sinh viên:

\(40 : 2 = 20\) (học sinh)

Vậy số học sinh thích đá bóng nhiều hơn \(20\) học sinh.

Mà \(25> 20\). Vậy số học sinh thích bóng đá là khoảng \(25\) học sinh.

Chọn câu trả lời \(C\).

Tác giả: Phòng GDĐT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài nguyên học tập

Xem thêm Toán lớp 5 trang 173 Giải tích hình

Để cho biết mỗi học sinh trong nhóm XANH trồng được bao nhiêu cây trong vườn trường, có thể sử dụng biểu đồ dưới đây:

Bài 1

Để cho biết mỗi học sinh trong nhóm XANH trồng được bao nhiêu cây trong vườn trường, có thể sử dụng biểu đồ dưới đây:

Dựa vào biểu đồ này, hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Có bao nhiêu học sinh trồng cây? Hỏi mỗi học sinh trồng được bao nhiêu cây?

b) Ai trồng được ít cây nhất?

c) Ai trồng được nhiều cây hơn?

d) Ai trồng được nhiều cây hơn số phân?

e) Ai trồng được ít cây hơn Liên?

Giải pháp:

Nhìn vào đồ thị tìm số cây mỗi bạn trồng được, sau đó trả lời câu hỏi bài toán.

Giải thích thêm:

a) Có 5 học sinh trồng cây:

– Lan trồng được ba cây.

– Hoa gieo hai hạt.

– Liên trồng được 5 cây.

– Mẹ trồng được 8 cây.

Dũng trồng 4 cây.

b) Có thể trồng hoa bằng rất ít cây.

c) Mận trồng nhiều cây.

d) Bạn Liên, bạn Mai trồng nhiều cây hơn phân của bạn mình.

e) Lan, Hoa, Dung trồng được ít cây hơn Liên.

Bài 2

a) Điền vào chỗ trống trong bảng:

KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH LỚP 5A VỀ KẾT QUẢ

b) Dựa vào bảng trên, hãy vẽ các cột còn thiếu trên biểu đồ dưới đây:

KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH LỚP 5A VỀ KẾT QUẢ

Giải pháp:

Nhìn vào bảng cung cấp về cách ghi lại số lượng học sinh trong quá trình khảo sát, sau đó vẽ một biểu đồ tương ứng.

Giải thích thêm:

a) KẾT QUẢ HỌC SINH LỚP 5A

b) KẾT QUẢ HỌC SINH LỚP 5A

bài 3

Chọn chữ cái có câu trả lời đúng:

Biểu đồ dưới đây cho thấy kết quả của một cuộc khảo sát về sự quan tâm của học sinh đối với thể thao:

Học sinh quan tâm đến bóng đá có:

MỘT. \(5\) sinh viên

b. \(9\) sinh viên

C. \(25\) sinh viên

Đ. \(20\) sinh viên

Giải pháp:

Nhìn vào đồ thị ta thấy số học sinh thích đá bóng chiếm hơn nửa sân.

Ta tìm số học sinh bằng nửa số học sinh và chọn đáp án đúng.

Giải thích thêm:

Hình quạt cho thấy số học sinh thích đánh bóng rộng hơn nửa sân.

Một nửa số sinh viên có mã số sinh viên:

\(40 : 2 = 20\) (học sinh)

Vậy số học sinh thích đá bóng nhiều hơn \(20\) học sinh.

Mà \(25> 20\). Vậy số học sinh thích bóng đá là khoảng \(25\) học sinh.

Chọn câu trả lời \(C\).

[box type=”note” align=”” class=”” width=””]

Để cho biết mỗi học sinh trong nhóm XANH trồng được bao nhiêu cây trong vườn trường, có thể sử dụng biểu đồ dưới đây:

Bài 1

Để cho biết mỗi học sinh trong nhóm XANH trồng được bao nhiêu cây trong vườn trường, có thể sử dụng biểu đồ dưới đây:

Bạn đang xem: Toán lớp 5 trang 173 Ôn Tập Sơ Đồ

Dựa vào biểu đồ này, hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Có bao nhiêu học sinh trồng cây? Hỏi mỗi học sinh trồng được bao nhiêu cây?

b) Ai trồng được ít cây nhất?

c) Ai trồng được nhiều cây hơn?

d) Ai trồng được nhiều cây hơn số phân?

e) Ai trồng được ít cây hơn Liên?

Giải pháp:

Nhìn vào đồ thị tìm số cây mỗi bạn trồng được, sau đó trả lời câu hỏi bài toán.

Giải thích thêm:

a) Có 5 học sinh trồng cây:

– Lan trồng được ba cây.

– Hoa gieo hai hạt.

– Liên trồng được 5 cây.

– Mẹ trồng được 8 cây.

Dũng trồng 4 cây.

b) Có thể trồng hoa bằng rất ít cây.

c) Mận trồng nhiều cây.

d) Bạn Liên, bạn Mai trồng nhiều cây hơn phân của bạn mình.

e) Lan, Hoa, Dung trồng được ít cây hơn Liên.

Bài 2

a) Điền vào chỗ trống trong bảng:

KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH LỚP 5A VỀ KẾT QUẢ

b) Dựa vào bảng trên, hãy vẽ các cột còn thiếu trên biểu đồ dưới đây:

KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH LỚP 5A VỀ KẾT QUẢ

Giải pháp:

Nhìn vào bảng cung cấp về cách ghi lại số lượng học sinh trong quá trình khảo sát, sau đó vẽ một biểu đồ tương ứng.

Giải thích thêm:

a) KẾT QUẢ HỌC SINH LỚP 5A

b) KẾT QUẢ HỌC SINH LỚP 5A

bài 3

Chọn chữ cái có câu trả lời đúng:

Biểu đồ dưới đây cho thấy kết quả của một cuộc khảo sát về sự quan tâm của học sinh đối với thể thao:

Học sinh quan tâm đến bóng đá có:

MỘT. \(5\) sinh viên

b. \(9\) sinh viên

C. \(25\) sinh viên

Đ. \(20\) sinh viên

Giải pháp:

Nhìn vào đồ thị ta thấy số học sinh thích đá bóng chiếm hơn nửa sân.

Ta tìm số học sinh bằng nửa số học sinh và chọn đáp án đúng.

Giải thích thêm:

Hình quạt cho thấy số học sinh thích đánh bóng rộng hơn nửa sân.

Một nửa số sinh viên có mã số sinh viên:

\(40 : 2 = 20\) (học sinh)

Vậy số học sinh thích đá bóng nhiều hơn \(20\) học sinh.

Mà \(25> 20\). Vậy số học sinh thích bóng đá là khoảng \(25\) học sinh.

Chọn câu trả lời \(C\).

Tác giả: Phòng GDĐT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài nguyên học tập

Xem thêm Toán lớp 5 trang 173 Giải tích hình

Để cho biết mỗi học sinh trong nhóm XANH trồng được bao nhiêu cây trong vườn trường, có thể sử dụng biểu đồ dưới đây:

Bài 1

Để cho biết mỗi học sinh trong nhóm XANH trồng được bao nhiêu cây trong vườn trường, có thể sử dụng biểu đồ dưới đây:

Dựa vào biểu đồ này, hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Có bao nhiêu học sinh trồng cây? Hỏi mỗi học sinh trồng được bao nhiêu cây?

b) Ai trồng được ít cây nhất?

c) Ai trồng được nhiều cây hơn?

d) Ai trồng được nhiều cây hơn số phân?

e) Ai trồng được ít cây hơn Liên?

Giải pháp:

Nhìn vào đồ thị tìm số cây mỗi bạn trồng được, sau đó trả lời câu hỏi bài toán.

Giải thích thêm:

a) Có 5 học sinh trồng cây:

– Lan trồng được ba cây.

– Hoa gieo hai hạt.

– Liên trồng được 5 cây.

– Mẹ trồng được 8 cây.

Dũng trồng 4 cây.

b) Có thể trồng hoa bằng rất ít cây.

c) Mận trồng nhiều cây.

d) Bạn Liên, bạn Mai trồng nhiều cây hơn phân của bạn mình.

e) Lan, Hoa, Dung trồng được ít cây hơn Liên.

Bài 2

a) Điền vào chỗ trống trong bảng:

KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH LỚP 5A VỀ KẾT QUẢ

b) Dựa vào bảng trên, hãy vẽ các cột còn thiếu trên biểu đồ dưới đây:

KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH LỚP 5A VỀ KẾT QUẢ

Giải pháp:

Nhìn vào bảng cung cấp để biết cách ghi số lượng học sinh trong quá trình khảo sát, sau đó vẽ một biểu đồ tương ứng.

Giải thích thêm:

a) KẾT QUẢ HỌC SINH LỚP 5A

b) KẾT QUẢ HỌC SINH LỚP 5A

bài 3

Chọn chữ cái có câu trả lời đúng:

Biểu đồ dưới đây cho thấy kết quả của một cuộc khảo sát về sự quan tâm của học sinh đối với thể thao:

Học sinh quan tâm đến bóng đá có:

MỘT. \(5\) sinh viên

b. \(9\) sinh viên

C. \(25\) sinh viên

Đ. \(20\) sinh viên

Giải pháp:

Nhìn vào đồ thị ta thấy số học sinh thích đá bóng chiếm hơn nửa sân.

Ta tìm số học sinh bằng nửa số học sinh và chọn đáp án đúng.

Giải thích thêm:

Hình quạt cho thấy số học sinh thích đánh bóng rộng hơn nửa sân.

Một nửa số sinh viên có mã số sinh viên:

\(40 : 2 = 20\) (học sinh)

Vậy số học sinh thích đá bóng nhiều hơn \(20\) học sinh.

Mà \(25> 20\). Vậy số học sinh thích bóng đá là khoảng \(25\) học sinh.

Chọn câu trả lời \(C\).

[/box]

#Math #class #page #Review #review #chart #chart #Sở #Giáo Dục #Voice #Con

#Math #class #page #Review #review #chart #chart #Sở #Giáo Dục #Voice #Con

[rule_1_plain]

Tham Khảo Thêm:  Khám phá #1Hướng dẫn 3 cách nấu cháo cá lóc thơm ngon, bổ dưỡng

Related Posts

Khám phá #1Công an TP.HCM khám xét nơi ở của 4 nữ tiếp viên hàng không

Ảnh: Công an TP.HCM khám nhà 4 phi công Video liên quan: Công an TP.HCM điều tra tung tích 4 phi công Wiki về Công an TP.HCM…

Khám phá #1Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 10 bộ Chân trời sáng tạo (7 môn)

Hình Ảnh về: Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 10 bộ Chân trời sáng tạo (7 môn) Video về: Đáp án trắc nghiệm tập huấn…

Khám phá #12157 là gì? – Phòng GD&DT Sa Thầy

Hình 2157 là hình gì? – Phòng GDĐT Sa Thầy Video cho: 2157 là gì? – Phòng GDĐT Sa Thầy Wiki trên 2157 là gì? – Phòng…

Khám phá #1[TOP 10] Mẫu Ổ Khóa Cửa được sử dụng nhiều nhất hiện nay – Đề án 2020

Zithunzi za: [TOP 10] Mtundu wogwiritsidwa ntchito kwambiri wa Door Lock lero – Project 2020 Makanema okhudza: [TOP 10] Mtundu wogwiritsidwa ntchito kwambiri wa Door Lock lero…

Khám phá #1Tổng Và Hiệu Của Hai Vectơ – Toán 10 – Đề án 2020

Hình ảnh bài: Tổng và hiệu của hai vectơ – Toán 10 – Đề 2020 Video về: Tổng Và Hiệu Hai Vectơ – Toán 10 – Đề…

Khám phá #1+245 Hình Xăm ở Cổ cực chất dành cho cả Nam và Nữ – Đề án 2020

Image of: +245 Hình Xăm Ở Cổ Đẹp Cho Cả Nam Và Nữ – Dự Án 2020 Video về: +245 Hình xăm cổ đẹp cho mọi nam…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *